Tại AI Perfex, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email và số điện thoại.
  • Thông tin bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung được tạo hoặc tải lên.
  • Dữ liệu sử dụng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích bao gồm:

  • Cung cấp và cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi.
  • Giao tiếp với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin cập nhật.
  • Phân tích xu hướng sử dụng và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ.
  • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  • Bên thứ ba với sự đồng ý của bạn hoặc được tiết lộ theo cách khác tại thời điểm thu thập.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%.

5. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định, mặc dù điều này có thể hạn chế khả năng truy cập một số tính năng nhất định của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

6. Cập nhật Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư hoặc các thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  [email protected] .

Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Cập nhật lần cuối: 2/1/2024

>
.
.
.